Διαγωνισμός Κεμπαπτζίδικον Αϊβαλί για μια δωροεπιταγή αξίας 1.600€ για ένα ταξίδι στην DisneyLand

01.
Μπείτε στο aivali.gr

Μπείτε στο ανανεωμένο aivali.gr επιλέξτε 'Παραγγελία'

02.
Κάντε Online Παραγγελία

Κάντε την παραγγελία σας Online

03.
Μπείτε στην Κλήρωση!

Ποιος ξέρει? Είναι πολύ πιθανό να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός!!! Η κλήρωση θα την 1η ημέρα της κλήρωσης του Εθνικού Λαχείου του μηνός Ιουλίου 2019

Όροι Διαγωνισμού

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο Διαγωνισμός «DISNEYLAND» (εφεξής «Διαγωνισμός») διενεργείται από την εταιρεία με την επωνυμία Κεμπαπτζίδικον Αϊβαλί, που εδρεύει στην Νίκαια, οδό Ελλησπόντου αρ. 43, ΑΦΜ 800486464, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΑΣ (εφεξής «Εταιρεία») στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των σκοπών της Εταιρείας. Με την εγγραφή τους, οι χρήστες συμφωνούν με του κάτωθι τελικούς όρους και προϋποθέσεις:

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  1. Οι χρήστες, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να καταχωρήσουν αληθείς προσωπικές πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ) κατά την Online Παραγγελία τους. Ψευδείς λογαριασμοί δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
  2. Η εγγραφή στο διαγωνισμό πραγματοποιείται άπαξ ανά χρήστη. Εγγραφή μέσω αντιπροσώπου ή τρίτων προσώπων είναι άκυρη.
  3. Η περίοδος εγγραφής-συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα διαρκέσει από 15/01/2019 και ώρα 12.00μμ μέχρι και 01/07/2019 και ώρα 12.00πμ. Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
  4. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και αυτόματα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, καθώς και των όρων οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για όλους τους τυχόν συμμετέχοντες.
  5. Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό στους υπαλλήλους και τα στελέχη (καθώς και τους συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού και τους συζύγους τους) της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τυχόν συνδέεται καθ’οιονδήποτε τρόπο με το Διαγωνισμό ή τη διαδικασία διαμόρφωσής του.
 2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
  1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου συμμετοχής, οι χρήστες καλούνται:
   1. Να εγγραφούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.aivali.gr με τη χρήση του προσωπικού τους λογαριασμού στο Facebook, ή, άλλως, καταχωρώντας τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ).
   2. Κατόπιν της εγγραφής του ως συμμετέχοντος, ο χρήστης έχει την ακόλουθη επιλογή:Να κάνει Online Παραγγελία μέσα από το www.aivali.gr
  2. Ένας νικητής θα αναδειχθεί μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
  3. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για συμμετοχές που δεν καταχωρήθηκαν για οιοδήποτε λόγο.
 3. ΔΩΡΟ
  1. Στο τέλος της περιόδου συμμετοχής, θα αναδειχθεί ένας νικητής. Ο νικητής θα κερδίσει το ακόλουθο Δώρο:

   Δωροεπιταγή αξίας 1.600€ για εισιτήρια, διαμονή και εισιτήρια για την DisneyLand. Η οργάνωση του ταξιδιού καθώς και η δωροεπιταγή είναι σε συνεργασία με την Manessis Travel

  2. Ο νικητής φέρει όλα τα λοιπά έξοδα, όπως ενδεικτικά, για διαφορά κόστους, για εισιτήρια εισόδου σε αξιοθέατα, σουβενίρ, προσωπικά αντικείμενα και οιαδήποτε άλλα μη ρητώς αναφερόμενα ταξιδιωτικά έξοδα. Όλα τα μέρη του δώρου λαμβάνονται και εκτελούνται μαζί. Ανταλλαγές ή μεταβιβάσεις του δώρου γίνονται δεκτές μόνο κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Το πακέτο του δώρου θα δοθεί στο πρόσωπο, του οποίου το όνομα εμφανίζεται στην παραγγελία και αναδεικνύεται κατά τη διαδικασία του αρθ. 4 κατωτέρω.
  3. Ο νικητής του δώρου και ο συνοδός θα πρέπει να ταξιδέψουν μαζί κατά τις ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν με την Εταιρεία, άλλως το δώρο θα ακυρωθεί εξ ολοκλήρου. Ο συνοδός θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος.
  4. Οι πιθανότητες να αναδειχθεί κάποιος νικητής εξαρτώνται από τον αριθμό των έγκυρων συμμετοχών καθ΄όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Αν τυχόν το δώρο καταστεί μη διαθέσιμο για λόγους που αποδίδονται στην Εταιρεία, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να το αντικαταστήσει με άλλο όμοιας αξίας.
  5. Οι ακριβείς ημερομηνίες και οι λεπτομέρειες του ταξιδιού θα συμφωνηθούν με την Εταιρεία και θα εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου, καθώς και από άλλους υφιστάμενους ή άλλους ειδικούς περιορισμούς (πχ περίοδοι εορτών, αργίες κλπ). Εξαιρείται η περίοδος Ιουλίου και Αυγούστου 2019. Το voucher του δώρου δεν μεταπωλείται και δεν μεταβιβάζεται. Επιστροφή χρημάτων ή άλλη αντικατάσταση δεν είναι επιτρεπτή.
  6. Το κουπόνι δώρου υπόκειται σε όλους τους αντίστοιχους γενικούς όρους και προϋποθέσεις μεταφοράς και τις επιφυλάξεις που απορρέουν από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
 4. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

  Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού στις 01/07/2019, θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και ένας επιλαχών, κατόπιν διενέργειας μίας (1) κλήρωσης μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών από την Εταιρεία. Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, ως προς τις λεπτομέρειες για την παραλαβή του δώρου. Εάν δεν επιτευχθεί επικοινωνία με το νικητή κατόπιν επανειλημμένων προσπαθειών της εταιρείας σε μία ορισμένη ημέρα (που θα καθοριστεί από την Εταιρεία), ο νικητής αυτός θα απαλλάσσεται και το δώρο θα απονέμεται στον επιλαχόντα και ούτω καθεξής. Ο νικητής του δώρου θα πρέπει να αποδεχθεί αυτό εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών.

  Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν και στο site www.aivali.gr .

  Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το νικητή στα στοιχεία που θα έχει δηλώσει ο ίδιος.

 5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  1. Η επιλογή όλων των συνεργατών, των δώρων, των προϊόντων και των υπηρεσιών και τις υπηρεσίες υπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, εκτός αν ρητώς προβλέπεται άλλως. Το δώρο (ή / και οποιοδήποτε τμήμα αυτού) είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται. Δεν επιτρέπεται αντικατάσταση ή εξαγορά του δώρου με μετρητά. Για την παραλαβή του δώρου ο νικητής πρέπει να επαληθεύσει την ταυτότητά του με την επίδειξη του διαβατηρίου του ή άλλα έγγραφα ταυτοποίησης.
  2. Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει ή/και να ακυρώσει το Διαγωνισμό ή/και τους παρόντες όρους και να μεταφέρει τις ημερομηνίες κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δημοσιεύοντας τους νέους όρους στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.
  3. Οι τιμές του ξενοδοχείου και των πτήσεων που σημειώνονται σε οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό μπορεί να διαφέρουν από το παρόν πακέτο δώρου. Ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον περιορισμοί. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μεταβολή στην αξία του δώρου ή οποιαδήποτε μεταβολή μεταξύ του δώρου όπως διαφημίζεται του πράγματι παρεχόμενου.
  4. Η Εταιρεία θα δικαιούται να ακυρώσει το δώρο και το πρόγραμμα ταξιδίου χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που ο Νικητής ή ο συνοδός επιδείξουν ανάρμοστη, παράνομη ή ανήθικη συμπεριφορά, προβούν σε υπερβολική χρήση αλκοόλ, τεχνητών διεγερτικών ή παράνομων ναρκωτικών ουσιών, ή ενεργήσουν με οποιονδήποτε τρόπο που θα προκαλέσει πρόβλημα στην Εταιρεία ή σε κάθε πρόσωπο ή οργάνωση που εμπλέκεται στο Διαγωνισμό.
  5. Ο νικητής και ο συνοδός επιβαρύνονται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τα έξοδα που συνδέονται με την παραλαβή και χρήση του δώρου. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται όλoi οι κρατικοί και φόροι εισοδήματος, ταξιδιωτική ασφάλιση, έξοδα περιήγησης και εισόδου σε αξιοθέατα, εσωτερικές μεταφορές, ενοικίαση αυτοκινήτου και δαπάνες για σίτιση. Προτείνεται η απόκτηση ασφαλιστικής κάλυψης για το νικητή και τους συνοδούς με δική τους δαπάνη. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ουδεμία δε αξίωση οποιασδήποτε νομικής φύσης μπορεί να γίνει ασκηθεί εναντίον της.
  6. Ο νικητής και οι συνταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για την απόκτηση και κατοχή έγκυρου διαβατηρίου και ταξιδιωτικών εγγράφων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που το δώρο δεν μπορεί να εξαργυρωθεί λόγω της έλλειψης, λήξης ή ύπαρξης άλλως ακατάλληλων ταξιδιωτικών εγγράφων. Σε αυτή την περίπτωση ο νικητής αποκλείεται.
 6. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
  1. Με την εγγραφή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες απαλλάσσουν την Εταιρεία, καθώς και τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές της, τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και τους υπαλλήλους της εκ της ευθύνης τους για όλες τις απώλειες, ζημιές, δικαιώματα, απαιτήσεις και αγωγές κάθε είδους οι οποίες τυχόν θα προκύψουν άμεσα ή έμμεσα, από το Διαγωνισμό ή τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απομάκρυνσης του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα, ή της διακοπής της πρόσβασης σε αυτόν), ή προκύπτουν, άμεσα ή έμμεσα, από την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή κατάχρηση οποιουδήποτε δώρου χορηγούμενου στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά του θανάτου, των τραυματισμών, των υλικών ζημιών, καθώς και απαιτήσεων που βασίζονται σε δικαιώματα δημοσιότητας, δυσφήμηση, και / ή παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.
  2. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία, καθώς και οι αντιπρόσωποι, οι θυγατρικές της, οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και οι υπάλληλοι της δεν θα ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημιές ή απώλειες οποιουδήποτε είδους, που προκύπτουν από την πρόσβαση ή / και τη χρήση του δικτυακού τόπου, το κατέβασμα (downloading) και την εκτύπωση υλικού από την ιστοσελίδα της, την απομάκρυνση από το δικτυακό τόπο, τη διακοπή της πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, ή την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή κατάχρηση ή οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από την αποδοχή, κατοχή, χρήση ή κατάχρηση ή συμμετοχή σε οποιοδήποτε δώρο απονέμεται κατόπιν του Διαγωνισμού.
  3. Εάν κατά τη γνώμη της Εταιρείας, υπάρχει η υπόνοια ή η απόδειξη περί παραβίασης οποιουδήποτε τμήματος του Διαγωνισμού, ή περί πράξης που επηρεάζει τη διαχείριση, την ακεραιότητα, την ασφάλεια, τη δίκαιη και ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κατά την απόλυτη κρίση της οποιοδήποτε άτομο νοθεύει τη διαδικασία εγγραφής-συμμετοχής και να ακυρώσει όλες τις καταχωρήσεις που πιστεύει ότι έχουν πραγματοποιηθεί με δόλο και να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό.
  4. Οι εγγραφές και το λοιπό αναρτώμενο υλικό περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ατελείς, καθυστερημένες ή εσφαλμένες συμμετοχές ή για οποιαδήποτε τεχνική δυσλειτουργία, ανθρώπινο λάθος, απώλεια/ καθυστέρηση μετάδοσης δεδομένων, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα ή βλάβη της γραμμής σε σχέση με οποιοδήποτε τηλεφωνικό δίκτυο, εξοπλισμό πληροφορικής, λογισμικό ή συνδυασμό αυτών. Οι εγγραφές-συμμετοχές είναι άκυρες αν είναι ανακριβείς, ελλιπείς, παραποιημένες, πλαστές ή παράτυπες με οποιονδήποτε τρόπο, ή δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους.
  5. Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία προσπαθεί να διασφαλίσει την ακεραιότητα του Διαγωνισμού, δεν είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες των συμμετεχόντων ή άλλων προσώπων σε σχέση με το Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών να παρακαμφθούν οι παρόντες όροι ή να υπάρξει παρέμβαση στη διοίκηση, την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την ορθή και δίκαιη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβη στον υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο και τον λοιπό εξοπλισμό του συμμετέχοντος ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που σχετίζεται με ή απορρέει από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή χρησιμοποιώντας υλικό από την ιστοσελίδα.
  6. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, ο Διαγωνισμός δεν εξελίσσεται όπως έχει προγραμματιστεί, λόγω ζημιών από ιούς υπολογιστών, bugs, μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, απάτη, τεχνικούς περιορισμούς ή αποτυχίες, απεργίες, συνθήκες της βιομηχανίας, πτώχευση ή εκκαθάριση, τις απαιτήσεις της αγοράς, το εφαρμοστέο δίκαιο, απρόβλεπτα εμπόδια, ή οποιεσδήποτε άλλες αιτίες που, κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας, θα μπορούσαν υπονομεύσουν, ή με άλλο τρόπο να επηρεάσουν τη διαχείριση, την ασφάλεια, την ακεραιότητα, τη βιωσιμότητα, την ομαλή και δίκαιη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και / ή να ακυρώσει, να λήξει, να τροποποιήσει, ή να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει το Διαγωνισμό, και να επιλέξει τον νικητή ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές που έχουν ληφθεί μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης, λήξης, τροποποίησης ή αναστολής, ανάλογα με την περίπτωση.
 7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Ο παρών Διαγωνισμός δεν χορηγείται, ούτε υποστηρίζεται ή συνδέεται με το Facebook, ή οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο συμμετέχων παρέχει πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο προς την Εταιρεία. Το παρεχόμενο υλικό θα αξιοποιείται σε συνδυασμό με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου που εφαρμόζονται εκ προκειμένω. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οι συμμετέχοντες συμφωνούν με και δεσμεύονται από τα ακόλουθα:

  1. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι δυνητικοί ή αναδεδειγμένοι νικητές συμφωνούν με τη χρήση του ονόματος, της φωτογραφίας ή του αναρτώμενου από αυτούς υλικού για διαφημιστικούς σκοπούς για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού και παρόμοιων ενεργειών χωρίς αποζημίωση. Ο τυχόν νικητής και οι συνοδοί απαιτείται να προσκομίσουν έγγραφη δήλωση συναίνεσης για τα ανωτέρω, υπό τους όρους του νόμου. Επιπλέον, με την εγγραφή στο Διαγωνισμό οι πιθανοί νικητές συμφωνούν να παραχωρήσουν στην Εταιρεία, και τους δικαιοδόχους της, τους συνεργάτες και τους εκδοχείς, το δικαίωμα στην εκτύπωση, δημοσίευση, μετάδοση και χρήση, παγκοσμίως σε οποιοδήποτε μέσο γνωστό σήμερα ή που πρόκειται να αναπτυχθεί στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του παγκοσμίου ιστού
  2. Έκαστος νικητής, που παραλαμβάνει το δώρο του, μπορεί να αποστείλει στην Εταιρεία οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες και video) από το ταξίδι του για να χρησιμοποιηθεί για την διαφημιστική προβολή της εταιρείας. Περαιτέρω, έκαστος νικητής συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρεία θα δύναται με κάθε τρόπο και μέσο (π.χ. στο Διαδίκτυο, στα ΜΜΕ κλπ.) να δημοσιεύει οπτικοακουστικό υλικό, όπου θα εικονίζεται / εμφανίζεται το πρόσωπο αυτό ή τα στοιχεία του, εκτός αν άλλως προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία. Τούτο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προσβολή της προσωπικότητας του διαγωνιζομένου. Οι νικητές ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν δικαιούνται να λάβουν οιαδήποτε αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη παροχή για την ανωτέρω αναφερόμενη δημοσίευση κλπ. καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση του Διαγωνισμού από την Εταιρεία.
 8. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

  Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.aivali.gr και θα παραμείνουν αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

 9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

  Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο.

Χρησιμοποιούμε Cookies για την καλύτερη περιήγησή σας. Πιστεύουμε πως δεν έχετε πρόβλημα με αυτό. Διαβάστε περισσότερα εδώ